Trraveler drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Hjemreise begynner å haste

Flyavgangene fra Island blir færre og færre. Det begynner å haste for alle som vil hjem til Norge.

Dette gjelder hovedsakelig nordmenn på reise eller islendinger bosatt i Norge. Det begynner å bli færre og færre flyavganger fra Keflavík til andre land. 

Man kan følge med på avgangs- og ankomsttider her. Følg med på informasjon fra flyselskapet ditt.

Ferjene til Smyril Line tar ikke passasjerer fra Island fram til 15. april. Les mer på nettsiden deres.

De reisende må selv betale for hjemreisen. Samtidig påtar den norske stat seg å dekke dokumenterbare merkostnader som flyselskapene får når de opprettholder enkelte avganger som de ellers ville innstilt. Les mer på Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar.

Utenriksdepartementet oppfordrer alle reisende og fastboende nordmenn i utlandet om å registrere seg på Reiseregistrering. Når man er vel hjemme går man inn på Reiseregistring og avregistrer reisen.

Her kan man følge med på gjeldende reiseinformasjon til Island.

Family drawing