Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Flom

Riksvei 1 stengt mellom Jökulsárlón og Höfn.

På grunn av flom er riksvei 1 stengt på strekningen mellom Jökulsárlón og Höfn. Reisende blir oppfordret til å utsette bilturer i dette området. Det forventes at veien åpnes i slutten av uke 40. Følg med på Safetravel for oppdatert informasjon. Vis generell aktsomhet og husk at nedbør og flom også kan skape vanskelige kjøreforhold på andre veier i området.