Airport traveller drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Flere kan reise inn i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt at flere grupper med utlendinger som normalt kan reise inn i Norge, nå kan reise hit igjen. Det innebærer blant annet at flere EØS-borgere kan komme til Norge. Men husk - alle som reiser inn i Norge må forholde seg til de til enhver tid gjeldende regler om karantene.

Les pressemeldingen til justisminister Monica Mæland her.

Her kan man lese selve rundskrivet.