Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Åpningsseremonien Arctic Circle - Foto:Arctic Circle
Fra åpningsseremonien under konferansen Arctic Circle. Arctic Circle

Arktiske oktober

Uke 42 i oktober var spesielt innholdsrik for Norges ambassade i Reykjavík. Åpning av utstilling i Akureyri i forbindelse med et arktisk seminar, forøvelser til Trident Juncture og den store konferansen Arctic Circle i Reykjavík. Takk til gode samarbeidspartnere på Island og bidragsytere og gjester fra Norge. Filmen er en oppsummering av vår "arktiske uke" i oktober: