Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Icon Smart Cities - Foto:Innovation Norway
Innovation Norway

All godstrafikk kan gå som normalt

All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skla gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

Les mer på regjeringen.no.