Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Icon Smart Cities - Foto:Innovation Norway
Innovation Norway

All godstrafikk kan gå som normalt

All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skla gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

Les mer på regjeringen.no.