Electric ferry - Foto:Andreas Kleiberg
Andreas Kleiberg

Tiltak ved innreise til Norge

Følg med på disse sidene for å være oppdatert på endringer når det gjelder regler for innreise til Norge.

Fra og med 12. februar er alle restriksjonene knyttet til koronapandemien og innreise til Norge opphevet. Det er nå samme regler som før koronapandemien. Unntaket er reiser til Svalbard.

Gode sider å følge med på når det gjelder reise og smittevernregler:

Helsenorge dekker reglene for innreise- og karantenerregle. 

Man kan også bruke chat-funksjonen nederst på siden eller ringe dem. Telefonnummer, både for utlandet og Norge, er også opplyst nederst på siden.

Regjeringen oppdaterer sidene sine etter at nye tiltak innføres. Her kan man også følge med på pressekonferansene. Her er deres oversikt over regler ved ankomst til Norge.  

Enhver reisende har et eget ansvar for å sjekke at både reiseforsikring og Europeisk Helsetrygdekort er gyldig.