Health check drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Nye tiltak ved innreise til Norge

Som følge av smittesituasjonen, har regjeringen besluttet å gjeninnføre krav om negativ test før innreise og utvide dagens krav om testing og innreiseregistrering ved innreise til Norge.

De nye tiltakene gjelder fra og med fredag 26. november.

Les mer her.