Airport traveller drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Nye regler om karantenehotell på Island

Fra 9. april må personer som ankommer Island fra land med et eller flere områder med smitte over 500 per 100 000 innbyggere avtjene karantene på et myndighetsgodkjent hotell (dette omfatter for tiden Norge) eller på et egnet karantenested.

Informasjon om relevante tiltak innført for å forhindre spredning av koronavirus finnes på denne informasjonssiden for turister. Island innførte midlertidig grensekontroll 24. april 2020.


Alle tilreisende til Island må fremlegge en negativ PCR-test tatt maksimum 72 timer før avreise. I tillegg må personer som ankommer Island avlegge en covid-test ved grensen, deretter innreisekarantene i 5-6 dager og så en test nummer to. Først når negativt svar på test nummer 2 foreligger kan karantenen avsluttes.


Fra 9. april må personer som ankommer Island fra land med et eller flere områder med smitte over 500 per 100 000 innbyggere avtjene karantene på et myndighetsgodkjent hotell (dette omfatter for tiden Norge) eller på et egnet karantenested. Fra 11. april vil den enkelte bli belastet et gebyr for opphold på karantenehotell.


Det gis fritak fra dobbel testing og tilhørende innreisekaratene for personer som fremlegger dokumentasjon på gjennomgått covid-19 sykdom eller et sertifikat på gjennomført vaksinasjon mot covid-19. Mer informasjon om krav til dokumentasjon om gjennomgått covid-19 sykdom og vaksinepass er tilgjengelig her.