Trraveler drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Midlertidig stopp i passutstedelser

Grunnet teknisk feil på biometrimaskinen er det inntil videre ikke mulig å utstede pass her på ambassaden.

Grunnet teknisk feil på biometrimaskinen er det inntil videre ikke mulig å utstede pass her på ambassaden. Dersom du trenger nytt pass før vi får løst problemet, må du oppsøke en offisiell passtasjon i Norge (se vedlagt lenke i denne saken).

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.
Ambassaden og UD jobber med å løse det tekniske problemet. 

Nye opplysninger om muligheten for å søke om pass hos oss, legges ut fortløpende.