Island godtar bruk av utgåtte norske pass

Norske borgere som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien, kan frem til 31. desember 2022 reise til Island med sitt utløpte pass som legitimasjon. Ordningen innebærer at personer over 16 år kan legitimere seg med pass som utløp for mindre enn tre år før innreise. Barn under 16 år kan legitimere seg med pass som utløp mindre enn ett år før innreise. Makulerte pass kan ikke benyttes til legitimasjonsformål.

| Reykjavik, Island

Det er viktig å være klar over at det er en risiko forbundet med å reise til utlandet uten vanlig gyldig legitimasjon. Det finnes ingen garanti for at myndighetenes informasjon om ordningen når ut til relevante myndigheter og reiselivsaktører. Vi anbefaler derfor at de som reiser til Island med utløpte pass reiser med direkteflyvning fra Norge.

Islandske myndigheter kan ikke bestemme over flyselskapenes egne regler om legitimasjon. Reisende bes derfor alltid at sjekke med sitt flyselskap om de godtar utløpet pass.

Nasjonalt ID-kort er gyldig reisedokument for reiser til EU-/EØS og Sveits.
Nasjonalt ID-kort med reiserett er gyldig som reisedokument når du skal reise til EU-/EØS-landene og Sveits. ID-kortet har samme størrelse som et bankkort og er praktisk å ha med seg. Søknad om nasjonalt ID-kort fremmes ved personlig fremmøte hos ID-kortmyndighet i Norge.

Det er to utgaver av det nasjonale ID-kortet. Kun kortet med rød ledetekst gir reiserett og kan brukes som alternativ til pass på reiser til EU-/EØS-landene og Sveits. Merk at kortet med grønn ledetekst ikke kan brukes på reiser til utlandet.

Merk at barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene bør bli utstyrt med en fullmakt fra foresatte. Skal du reise med andres barn, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Barnet må da ha med sitt eget pass. Du kan i passkontrollen bli bedt om å dokumentere at du har rett til å reise med barnet.

For mer informasjon om ID-kort, se politiets hjemmeside her