Planet earth drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

FHI anbefaler at Island blir rødt

FHI anbefaler at Polen, Malta, Island, Kypros og Nederland blir røde når landbestemmelsene for innreisekarantene skal oppdateres denne uken. Ambassaden anbefaler folk med reiseplaner om å følge godt med de neste dagene.

Les mer om FHIs anbefalninger her. 

Følg med på oppdateringer av landbestemmelseme for innreisekarantene på Regjeringen.no og FHI.