Icon Tourism - Foto:Innovation Norway
Innovation Norway

Det er for tiden umulig å utstede pass ved ambassaden

Biometrikiosken vår fungerer ikke. Ambassaden kan dessverre ikke utstede pass før vi har fått nytt utstyr som fungerer slik det skal.