Stucentpraktikans icon - Foto:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Ambassaden søker praktikant for høsten 2022

Vil du være vår neste praktikant? På Island vil du få relevant arbeidserfaring med mulighet for kulturelt påfyll midt i hjertet av Reykjavík. Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, og det tas sikte på at praktikanten skal få en bred innsikt i ambassadens virksomhet. Norges ambassade i Reykjavik tilbyr en praktikantstilling for høstsemesteret 2022.

Island er en ung nasjon med i underkant av 370 000 innbyggere. Til tross for få innbyggere, har landet svært mye å by på – blant annet naturressurser som fisk og energi, de er på verdenstoppen i likestilling og har et rikt kulturliv. Islands geografiske plassering nord i Atlanterhavet gjør at sikkerhetspolitiske spørsmål stadig får mer oppmerksomhet. Island har et tett bilateralt forhold til Norge med mange viktige samarbeidsområder som EØS-avtalen, NATO, Arktisk Råd, Nordisk ministerråd, Nordisk råd og fiskeindustrien. Island har også stort fokus på overgangen til det grønne skiftet og har satt seg høye mål om klimanøytralitet. Dette, i kombinasjon med interessante politiske og økonomiske spørsmål, gjør Island til en spennende og unik nasjon å fordype seg i. I tillegg byr landet på dramatisk natur med geysirer, isbreer, varme kilder og vulkansk aktivitet.

Dersom du ønsker å få et innblikk i hva som rører seg på denne vulkanske øya vil et praktikantopphold i Reykjavik gi deg muligheten til nettopp det. Ambassaden er forholdsvis liten og består av syv fast ansatte. Fordelen med dette er at du som studentpraktikant jobber tett med alle ambassadens ansatte, får ta del i alt som skjer og får mye ansvar fra starten av.


Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten kunne få ulike arbeidsoppgaver innen hele ambassadens ansvarsområde, som publikumskontakt, informasjons- og kulturarbeid, produsering av nyhetsbrev, næringsfremme, tilrettelegging ved besøk/arrangementer og politiske/økonomiske analyser.

På fritiden er det mange muligheter til å ta del i samfunnslivet på Island, da det finnes flere forskjellige organisasjoner og idrettstilbud her. Den enestående naturen er også lett tilgjengelig med en busstur eller leiebil.


Stipend og praktiske forhold
Praktikantoppholdet har en varighet på 5 måneder fra 22. august til 20. desember. 2022. Praktikantordningen er ikke lønnet, men praktikanter som ikke mottar støtte fra Lånekassen for oppholdet vil motta et stipend på NOK 15.000,- pr mnd. (med forbehold om endringer i dagens satser). Norske studenter kan videre søke om stipend fra programmet Erasmus+ for praksisopphold ved ambassaden på Island.
Praktikanten må selv dekke bo- og reiseutgifter, og står selv ansvarlig for å skaffe bosted. Ambassaden vil være behjelpelig med kontakter så langt vi kan.


Krav til søker
Det er en forutsetning at søker oppfyller de krav til studentpraktikanter som er beskrevet på Utenriksdepartementets hjemmesider, og aksepterer betingelsene som omtales der.

Det vil i vurderingen av kandidater legges vekt på:
- relevant faglig bakgrunn og interesse for utenrikspolitikk
- personlig initiativ
- analytiske egenskaper
- gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid
- erfaring med sosiale medier og nettpublisering
- svært god skriftlig fremstillingsevne på norsk
- islandsk språkkunnskap er en fordel

Søknad
Søknad m/CV, referanser og dokumentasjon fra studiested (vitnemål eller bekreftet studieplass) sendes til ambassaden senest 30. mars 2022. Spørsmål om stillingen kan rettes til ambassaden v/nestleder Tønnes Svanes, tlf. 23958305 eller praktikant Embla Sveinsdóttir, tlf. +354 649 8588.