Ved tap av pass

Ambassaden vil kunne bistå norske statsborger eller andre personer som har lovlig opphold i Norge ved tap av pass eller andre identifikasjonspapirer.

Vennligst ta kontakt med ambassaden så snart som mulig. 

Den norske ambassaden i Reykjavik kan besøkes i Fjólugata 17, 101 Reykjavik, og nås på telefon (+354) 520 0700. Utenom vanlig kontortid (9-13) blir du viderekoblet til Utenriksdepartementets operative senter, som vil kunne håndtere hastesaker.