Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Ved tap av pass

Ambassaden vil kunne bistå norske statsborger eller andre personer som har lovlig opphold i Norge ved tap av pass eller andre identifikasjonspapirer.

Vennligst ta kontakt med ambassaden så snart som mulig. Vi vil kunne utstede midlertidige reisedokumenter eller nødpass, som muliggjør retur til Norge. Vær obs på at nødpass ikke er godt nok hvis man skal reise videre til USA.

Den norske ambassaden i Reykjavik kan besøkes i Fjólugata 17, 101 Reykjavik, og nås på telefon (+354) 520 0700. Utenom vanlig kontortid (9-16) blir du viderekoblet til Utenriksdepartementets operative senter, som vil kunne håndtere hastesaker.