Redusert kapasitet til å produsere pass

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Vi ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med søknaden sin til høsten 2022.

Søkere vil bli prioritert i denne rekkefølgen:

  1. Norskfødte barn i utlandet som ikke har mulighet til å få annet nasjonalitetspass.
  2. Fastboende nordmenn i utlandet som ikke har eller kan få annet nasjonalitetspass.

Alle som har avtalt tid for å bestille pass på ambassaden, oppfordres til å møte opp som avtalt, men det er dessverre ikke mulig å si noe om når man kan forvente å få passet levert.

For mer informasjon: Hasteinnkaller produsenten av norske pass - regjeringen.no