Førerkort i Malaysia

Etter nye bestemmelser fra malaysisk UD, er det nå pålagt for nordmenn å ha internasjonalt førerkort for å kunne kjøre i Malaysia.

| Kuala Lumpur

Internasjonale førerkort utstedes i Norge ved henvendelse til av Norsk Automobil Forbund (NAF), Kongelig Norsk Automobilklubb (KNA) eller til Motorførernes Avholdsforbund. Førerkortene har en gyldighet på mellom ett og tre år, og prisen for utstedelse varierer fra 200-250kr for ikke-medlemmer i de ulike forbundene, eller 0-150kr for medlemmer. 

Norske bilister som ikke har sikret seg et internasjonalt førerkort før ankomst, må registere seg med lokale myndigheter og få utstedt et malaysisk førerkort for å kunne ferdes med bil. 

For mer informasjon om internasjonalt førerkort, se Statens Vegvesens nettsider.