Inngåelse av ekteskap med malaysisk borger

Inngåelse av ekteskap med malaysisk borger i Malaysia må skje etter malaysisk rett og for malaysiske myndigheter. Malaysia krever at det fremlegges prøvingsattest utstedet av folkeregisteret.

For mer informasjon om dette må dere kontakte Malaysias ambassade eller myndighetene i landet. Ikke alle ekteskap inngått for utenlandsk myndighet blir automatisert anerkjent av norske myndigheter.

De som gifter seg i utlandet må selv melde fra til folkeregisteret og vise fram vigselsattest eller bevis for at hun eller han har inngått ekteskapet. Dersom folkeregisteret finner ekteskapet gyldig, blir ekteskapet registrert. Finner derimot folkeregisteret at ekteskapet ikke er gyldig etter norsk rett, vil ekteskapet ikke bli registrert i folkeregisteret. Det anbefales at man får avklart dette i god tid før vigsel er planlagt.