Globalskolen - Photo:Foto: Globalskolen
HJEMMELÆRING: På Globalskolen kan barn bosatt i utlandet følge norsk pensum over nett. Foto: Globalskolen

Globalskolen – hele verdens norske nettskole!

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole.

Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter
pr. innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår). 

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for
kompletterende undervisning. 

Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk. 

Søknadsfristen for høstsemesteret 2023 er 31. august. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Globalskolens hjemmeside.