Dobbelt statsborgerskap

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere, skal kunne ha dobbelt statsborgerskap.

| Kuala Lumpur

Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Dette betyr at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land.

For utenlandske statsborgere vil det samme gjelde dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det er også mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene.

For øvrig er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her: https://www.udi.no/kontakt-oss/sokere-med-sporsmal-om-en-sak-eller-regelverk/.

UDI har publisert en nyhetsartikkel om dobbelt statsborgerskap etter Stortingets vedtak her: https://www.udi.no/viktige-meldinger/nytt-om-dobbelt-statsborgerskap/.

Endringene gjelder både for personer som allerede er norske, og for personer som søker om norsk statsborgerskap. Du må også undersøke hvilke regler som gjelder i det andre landet.

For at du skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger av godta dette.

For mer informasjon, se UDI sine nettsider.

 

Søke statsborgerskap

Fra mandag 3. februar 2020 kan du registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i SpN (UDIs søknadsportal på nett). Det er inntil videre ikke mulig å reservere time for å levere søknad og underlagsdokumenter ved norske utenriksstasjoner. Det vil åpnes opp for dette så snart den tekniske løsningen tillater det.

 

Gebyr

De som leverer en søknad, må betale et søknadsgebyr. Her finner du en oversikt over hvor mye du må betale i gebyr, hvordan du betaler og tilbakebetaling.