Norge tillater dobbelt statsborgerskap

Det er tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

For at du skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger av godta dette.

For mer informasjon, se UDI sine nettsider.

Søke statsborgerskap

du kan registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i SpN (UDIs søknadsportal på nett). Det er inntil videre ikke mulig å reservere time for å levere søknad og underlagsdokumenter ved norske utenriksstasjoner. Det vil åpnes opp for dette så snart den tekniske løsninger tillater det.

Gebyr

De som leverer en søknad, må betale et søknadsgebyr. Her finner du en oversikt over hvor mye du må betale i gebyr, hvordan du betaler og tilbakebetaling.