Vigsler ved ambassaden

Ambassaden har borgerlig vigselrett og kan vie par hvor minst en av partene er norsk statsborger. Ingen av partene kan være malaysisk statsborger.

| Oppdatert 19. april 2022

Praktisk informasjon

Ambassaden foretar vielser innenfor ambassadens åpningstider, i hovedsak på torsdager som ikke faller på norske eller malaysiske helligdager. På grunn av ferieavvikling kan det være vanskelig å få time i sommermånedene. Vielsen er gratis, og ambassaden kan bistå med vitner. Ambassaden kan dessverre ikke være behjelpelig med bestilling av hotell, frisør, blomster, restaurant o.l.

Avtale inngås ved å ta kontakt med ambassaden på telefon eller e-mail emb.kuala.lumpur@mfa.no. Dersom avtale inngås per telefon, bekreft følgende tidspunkt via email slik at ambassaden har det skriftlig.
Etter at dere har fått bekreftet tidspunkt for vigsel ved ambassaden, tar dere kontakt med folkeregisteret i hjemkommunen for å prøve ekteskapsvilkårene. For nordmenn bosatt i utlandet og som har meldt flytting, må Folkeregisteret i Oslo benyttes. For informasjon og blanketter se nettsidene til Skatteetaten. Skatteetaten sjekker om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår.

Du kan søke om prøving av ekteskap digitalt

Saksbehandlingstiden blir raskere, og i mange tilfeller helautomatisk. Benytter dere digital løsning betyr det at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når prøvingen er foretatt, vil brudefolkene motta "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok" i posten fra Folkeregisteret dersom dere benytter manuell/postsendt dokumentasjon og saksbehandling. Hvis dere har benyttet digital løsning, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere når saken er ferdig behandlet. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til ambassaden, eller skrive ut og sende til ambassaden.  Originaldokumentet må sendes ambassaden i god tid før vigselen. Merk: Attest om prøving av ekteskapsvilkår er gyldig i 4 måneder.

Dersom dere sender prøvingsattesten i posten, bør papirene sendes via Utenriksdepartementet for sikker postgang til Malaysia:

Ambassaden i Kuala Lumpur
c/o Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo

Forsendelsen vil kunne ta opptil 14 dager fra de er innkommet til Utenriksdepartementet før de er fremme i Kuala Lumpur. Vi ber om at dere tar kontakt med ambassaden to uker før vigselen for å forsikre dere om at vi har mottatt de riktige papirene. Vennligst gi beskjed så raskt som mulig dersom dere må avbestille vigselen.

Vigselen

På selve vigselsdagen møter dere opp i ambassadens resepsjon til avtalt tid. Husk å ta med pass. Vigselen finner normalt sted i ambassadens lokaler og tar ca. 15-20 minutter pr. brudepar. Dere blir viet av stasjonssjefen eller dennes stedfortreder. Ambassaden kan stille med vitner dersom dere har behov for det. Det er ønskelig at brudeparet er alminnelig pent antrukket.

Etter vigselen

Ambassaden sender et eksemplar av vigselboken til Utenriksdepartementet og beholder ett eksemplar til oppbevaring.  Ambassaden sender en kopi av vigselboken til det tilhørende folkeregisteret. Attest om prøving av ekteskapsvilkår oppbevares ved stasjonen i 5 år og blir deretter makulert. Brudeparet får en bevitnet prøvingsattest med seg etter vielsen. Ambassaden kan dessverre ikke være behjelpelig med bevitnet prøvingsattest på engelsk. For å få vigselsattest må den bevitnede prøvingsattesten fremlegges for Folkeregisteret på hjemstedet. Ambassaden kan dessverre ikke være behjelpelig med vigselattest, denne utstedes av Skatteetaten.

Du mottar bekreftele på vigsel digitalt fra Folkeregisteret.

Du som har giftet deg, mottar en digital bekreftelse i Altinn. Dersom du ikke er digital bruker, vil du få bekreftelse tilsendt i posten.

Vigselsattest på papir

Dersom du som nygift likevel ønsker å få utstedt en vigselsattest på papir, vil det fortsatt være mulig å bestille en vigselsattest fra Skatteetatens nettsider. For personer som ikke er bosatt i Norge, men gifter seg etter norsk rett, vil Folkeregisteret fortsatt sende ut en vigselsattest i brevpost. Dette fordi personer bosatt i utlandet har behov for en slik attest for å registrere vigselen i sitt lands folkeregister.