For nordmenn

Reiseinformasjon for Malaysia

Lenke til Regjeringen.no

Om ambassaden

Valg 2017

11. september 2017 skal det avholdes stortings- og sametingsvalg i Norge. Samtidig skal det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg for innbyggerne i Tjøme kommune og Nøtterøy kommune i Vestfold fylke, som følge av sammenslåingen av disse kommunene til Færder kommune fra 2018. På valgdagen er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme.

Hvordan drive næringsvirksomhet i Malaysia

Norske selskaper representert i Malaysia

Malaysia Norway Business Council

Pass

Alle søkere må møte personlig ved ambassaden i Kuala Lumpur ved søknad om pass. Det er lurt å ringe på forhånd, da passystemet i perioder kan være ute av drift.

Notarius Publicus

Ambassaden kan utføre noe av den forretning som Notarius Publicus i Norge kan utføre dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser.

Vigsler ved ambassaden

Ambassaden har borgerlig vigselrett og kan vie par hvor minst en av partene er norsk statsborger. Ingen av partene kan være malaysisk statsborger. Ambassaden kan dessverre ikke forestå partnerskapsinngåelse.

Inngåelse av ekteskap med malaysisk borger

Inngåelse av ekteskap med malaysisk borger i Malaysia må skje etter malaysisk rett og for malaysiske myndigheter. Malaysia krever at det fremlegges prøvingsattest utstedet av folkeregisteret.

Nyheter og arrangementer