For nordmenn

Reiseinformasjon for Malaysia

Om ambassaden

Hvordan drive næringsvirksomhet i Malaysia

Dobbelt statsborgerskap

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere, skal kunne ha dobbelt statsborgerskap.

Norske selskaper representert i Malaysia

Globalskolen - online undervisning

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til barn som går på lokale eller internasjonale skoler i utlandet. Undervisningen bygger på norsk læreplan for grunnskolen, Kunnskapsløftet. All undervisning skjer over Internett.

Pass

Alle søkere må møte personlig ved ambassaden i Kuala Lumpur ved søknad om pass. Det er lurt å ringe på forhånd.

Førerkort i Malaysia

Etter nye bestemmelser fra malaysisk UD, er det nå pålagt for nordmenn å ha internasjonalt førerkort for å kunne kjøre i Malaysia.

Notarius Publicus

Ambassaden kan utføre noe av den forretning som Notarius Publicus i Norge kan utføre dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser.

Vigsler ved ambassaden

Ambassaden har borgerlig vigselrett og kan vie par hvor minst en av partene er norsk statsborger. Ingen av partene kan være malaysisk statsborger.

Inngåelse av ekteskap med malaysisk borger

Inngåelse av ekteskap med malaysisk borger i Malaysia må skje etter malaysisk rett og for malaysiske myndigheter. Malaysia krever at det fremlegges prøvingsattest utstedet av folkeregisteret.

Viktig reiseinformasjon for reiser til Sabah og Sarawak

Malaysias territorier på øya Borneo, består av delstatene Sabah og Sarawak. Disse delstatene har en grad av selvstyre, og kontrollerer sine egne grenser.

Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Fra 1. mars blir vigselsattesten digital

Fra 1. mars vil du som nygift motta bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregisteret i stedet for å motta en vigselsattest på papir i postkassen.