For nordmenn

Service icon

Reiseregistrering via app eller nettside

Appen Reiseklar gir lett tilgang til reiseinformasjon, reiseråd og ikke minst reiseregistrering. Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende som ikke har eller ønsker å benytte mobilen for å registrere sine kontaktopplysninger.

Globalskolen – hele verdens norske nettskole!

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole.

Norge tillater dobbelt statsborgerskap

Det er tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Om ambassaden

Dobbelt statsborgerskap

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere, skal kunne ha dobbelt statsborgerskap.

Førerkort i Malaysia

Etter nye bestemmelser fra malaysisk UD, er det nå pålagt for nordmenn å ha internasjonalt førerkort for å kunne kjøre i Malaysia.

Pass

Alle søkere må møte personlig ved ambassaden i Kuala Lumpur ved søknad om pass. Det er lurt å ringe på forhånd.

Notarius Publicus

Ambassaden kan utføre noe av den forretning som Notarius Publicus i Norge kan utføre dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser.

Inngåelse av ekteskap med malaysisk borger

Inngåelse av ekteskap med malaysisk borger i Malaysia må skje etter malaysisk rett og for malaysiske myndigheter. Malaysia krever at det fremlegges prøvingsattest utstedet av folkeregisteret.

Vigsler ved ambassaden

Ambassaden har borgerlig vigselrett og kan vie par hvor minst en av partene er norsk statsborger. Ingen av partene kan være malaysisk statsborger.