Kuala Lumpur - Photo:Credit: Michael Breitung
Kuala Lumpur Skyline Credit: Michael Breitung

Ambassaden i Kuala Lumpur søker studentpraktikant

Vil du være vår neste praktikant? Ambassaden i Kuala Lumpur lyser nå ut en praktikantplass med varighet på seks måneder for en norsk student, med oppstart i august 2024. Et praktikantopphold ved ambassaden i Kuala Lumpur er en god anledning til å sikre seg relevant arbeidserfaring i et spennende miljø, med en global storby som bakteppe! Søknadsfrist er søndag 17. mars.

| Kuala Lumpur

Arbeidsoppgaver: 

Målsettingen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det blir derfor lagt vekt på at praktikanten skal få bredest mulig innsikt i ambassadens virksomhet. Et praktikantopphold ved ambassaden i Kuala Lumpur vil gi et unikt innblikk i norsk utenrikspolitikk, økonomi, nærings- og samfunnsliv, samt ASEAN, regionale spørsmål som Sør-Kinahavet og utenrikstjenesten arbeid for norske interesser. 

Kuala Lumpur er et regionalt midtpunkt i Sørøst-Asia. Rundt 50 norske firmaer er representert her. Flere av disse er store selskaper, hvilket byr på interessante muligheter innenfor omdømmebygging og å fremme norske næringslivsinteresser. 

Ambassaden i Kuala Lumpur er en liten utenriksstasjon, og du kommer derfor til å være en sentral del av staben. Arbeidsoppgavene er spennende og varierte, og du får skrive rapporter om politikk og økonomi, planlegge møter og større arrangementer, oppsøke aktuell informasjon om Malaysia og ha ansvaret for ambassadens hjemmeside og sosiale medier.  

Du vil også få et godt innblikk i det daglige arbeidet med å bistå nordmenn i utlandet. En viktig del av praktikantens oppgave vil være å bistå i arbeidet med kontinuerlig oppfølging av de politiske forholdene. 

Et praktikantopphold ved ambassaden i Kuala Lumpur vil gi en unik innsikt i norsk utenrikstjeneste og malaysisk samfunnsliv. Mulighetene under oppholdet er mange, og du har spillerom til å forme din rolle. 

Kvalifikasjoner: 

Engasjementet som studentpraktikant er på seks måneder og kan ikke forlenges. 

Ordningen er åpen for norske studenter som er under høyere utdanning ved et godkjent lærested og som ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.  

Ambassaden ønsker en praktikant som har politisk og økonomisk forståelse, samt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Videre bør praktikanten kunne arbeide selvstendig og ha gode formidlingsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Internasjonal erfaring, samt grunnleggende kunnskap om Malaysia og regionen er en fordel, men ikke et krav. 

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen.html?id=485910  

  • Arbeidsspråk er norsk og engelsk. 
  • Søkere må være norske statsborgere. 
  • Søker bør være student. Søkere som har fullført sin bachelor- eller mastergrad vil kunne vurderes dersom de har hensikt om å ta videre utdanning. 
  • Før avreise til Malaysia må praktikanten kontakte NAV Utland og sørge for å få utvidet medlemskap i Folketrygden.

Praktiske opplysninger: 

Ambassaden har ti fast ansatte, hvorav fire er utsendte fra UD, og som praktikant kommer du til å arbeide tett med disse. I samsvar med gjeldende regler tilbys det for praktikantplassen i Malaysia et stipend på ca. 16 000 kroner pr. måned. Stipendet betales til en norsk bankkonto. Praktikanten må selv dekke kost og losji, forsikring og eventuelle vaksiner, samt bestille og betale flybillett tur/retur Kuala Lumpur.  

Spørsmål om praktikantordningen kan stilles til ambassadens nestleder Tom Jørgen Martinussen tom.jorgen.martinussen@mfa.no eller nåværende praktikant Ida Bøe ida.boe@mfa.no.  

Søknad med motivasjonsbrev på maksimalt en side, CV, karakterutskrifter, attester og annen relevant informasjon sendes pr. e-post til: emb.kuala.lumpur@mfa.no. Merk søknaden «Søknad praktikant høsten 2024 – navn». Vi ber kandidater sende alt i én PDF av minst mulig filstørrelse. 

Det vil bli foretatt en totalvurdering hvor både utdannelse, arbeidspraksis, annen erfaring og personlige egenskaper vil bli tatt i betraktning. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for telefonintervju.