Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Alle tjenester

VIKTIG: Generalkonsulatet i Rio de Janeiro opererer med hjemmekontor.

Generalkonsulatet i Rio de Janeiro har besluttet å innføre hjemmekontor fra onsdag 18.3., for å redusere risikoen for smittespredning. GK opprettholder driften og er tilgjengelig for publikum-kontakt via telefon og e-post.

Ta kontakt dersom du har behov for nødpass eller av andre grunner har behov for å møte opp på konsulatet.

Vi beklager de ulempene dette skulle medføre, men finner det nødvendig for å kunne utføre våre oppgaver på lengre sikt.