Norwegian Passport - Foto:Avinor
Foto: Avinor

Fødselsnummer

For barn under 12 år som bor i utlandet, blir det norske personnummeret bare gitt når formålet er å søke om pass. søknad om fødselsnummer og pass innleveres samtidig. Prosedyre, dokumentasjon og saksbehandligstid varierer i henhold til en rekke faktorer.
Ifølge norsk lov blir nummeret bare oppgitt når passet blir levert til søkeren.

Søknad om personnummer kan bare gjøres ved ambassaden i Brasilia eller ved den norske generalkonsulatet i Rio de Janeiro etter forhåndsavtale.

Se menyen nedenfor: