Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

For nordmenn

OBS: Regjeringen i Norge har vedtatt endringer i covid-19-forskriften som innfører en plikt for alle personer som skal reise inn i Norge til å registrere seg for å bedre smittekontrollen. Endringene trådte i kraft klokka 12 mandag 21. desember.

Les mer her.

VIKTIG INFORMASJON:

Fra 25/12, vil reisende fra Storbritannia og Nord-Irland ikke slippe inn i Brasil. Dette gjelder også andre lands borgere som reiser via UK/Nord-Irland, som mellomlander der.

Les mer her. (Portugisisk)