Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

For nordmenn

OBS: 19. oktober lanserer politiet nye pass. Fra 14. oktober kl. 17:00 til 19. oktober kl. 08:00 er Politiets Passweb utilgjengelig for saksbehandling. Det vil ikke være mulig å søke om ordinært pass disse dagene.