Om generalkonsulatet i Rio de Janeiro

VIKTIG: Generalkonsulatet i Rio de Janeiro opererer med hjemmekontor.

Generalkonsulatet i Rio de Janeiro har besluttet å innføre hjemmekontor fra onsdag 18.3., for å redusere risikoen for smittespredning. GK opprettholder driften og er tilgjengelig for publikum-kontakt via telefon og e-post.

Ta kontakt dersom du har behov for nødpass eller av andre grunner har behov for å møte opp på konsulatet.

Vi beklager de ulempene dette skulle medføre, men finner det nødvendig for å kunne utføre våre oppgaver på lengre sikt.

 

Åpningstider ved generalkonsulatet i Rio de Janeiro:

Mandag til torsdag: 09:00 -12:00 og 13:00 - 15:00

Fredag: 09:00 - 12:00 og 12:30 - 14:00

Kontaktinformasjon


Rua Lauro Müller 116/ Sala 2206 - Torre Rio Sul  Botafogo
CEP: 22.290-160 Rio de Janeiro - RJ,  Brasil
Telefonnummer i Brasil: (21) 2586 7500 / Fax: +55 21 2586 7599
Telefonnummer i Norge: 23 95 48 00
E-post:  cg.riodejaneiro@mfa.no
Vedr. visum og konsulære henvendelser:  visa.rio@mfa.no

 
I dag er det omfattende forbindelser mellom Brasil og Norge på en rekke områder, politisk, kulturelt og ikke minst økonomisk. Generalkonsulatet i Rio de Janeiro samarbeider tett med Innovasjon Norge, Sjømatrådet, samt det lokale norske Rederiforbundet og Norwegian Energy Partners for å fremme norsk næringsliv i Rio og Brasil.


Utenfor åpningstid får du valg om å bli videreført til utenriksdepartementets operative senter (døgnåpent). De kan også kontaktes direkte på telefon: 23950000