Nytt timebestillingssystem | New appointment booking system

Nå kan du enkelt bestille timeavtale på ambassaden |Now you can easily book appointments at the embassy

(Norsk)

Nå kan du enkelt bestille timeavtale for følgende tjenester på ambassaden:

  • Fornyelse av pass
  • Søknad om personnummer for førstegangspass

For å avtale tid for legalisering eller notarialbekreftelse, vennligst send oss en e-post til consular.cairo@mfa.no. Disse tjenestene tilbys kun på tirsdager.

Mer informasjon her.

 

(English)

Now you can easily book appointments for the following services at the embassy:

  • Passport renewal
  • Application for a personal number for first-time passport

To schedule an appointment for legalisation or notarial services, please email us at consular.cairo@mfa.no. These services are offered only on Tuesdays.

More information here.