Bistand til norske borgere

Informasjon om hvordan utenrikstjenesten kan bistå norske borgere i utlandet.

Utenrikstjenesten har et ansvar for å bistå norske borgere i utlandet. Tjenestene vi kan tilby kalles konsulær bistand.

Nordmenn har likevel ikke et rettslig krav på konsulær bistand fra norsk utenrikstjeneste, og norske myndigheter har heller ingen tvangsmyndighet overfor norske borgere i utlandet og kan ikke pålegge noen å ta imot hjelp. All konsulær bistand forutsetter at den enkelte ber om det.

Les mer her om hva utenriksstasjonene kan bistå med.

Se ellers spesifikk reiseinformasjon for Egypt og Libya, herunder ambassadens begrensede muligheter til å yte konsulær bistand i Libya.

Merk at ambassaden ikke besvarer visse konsulære henvendelser per telefon, slik som spørsmål angående pass, nødpass, samtykke for barn under 18 år, fødselsnummer, farskapserklæring, statsborgerskap, notarius publicus, legalisering og vielse. Slike henvendelser må sendes til ambassaden per e-post til consular.cairo@mfa.no.

Ved nødsituasjoner, ta kontakt med oss enten via e-post til consular.cairo@mfa.no eller per telefon på +2 02 2728 3900 i åpningstiden. Utenfor åpningstiden, ta kontakt med Utenriksdepartementets Operative Senter (UDops) per telefon på +47 23 95 00 00 eller e-post til 247@mfa.no. Tjenesten er døgnbemannet.