Nødpass

Dersom du mister passet ditt i Egypt, eller dersom passet ditt er ugyldiggjort, kan ambassaden utstede et håndskrevet nødpass slik at du kan reise tilbake til Norge.

Nødpass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass og hvor det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass.

Ambassaden må på vanlig måte forsikre seg om at vilkårene for passutstedelse er oppfylt, herunder at det ikke foreligger passhindringsgrunner. Dette innebærer at enkelte søknader kan medføre lengre saksbehandlingstid.

Nødpasset må leveres til politiet/passmyndigheten eller grensekontrollen så fort du ankommer Norge.

Dersom det ordinære passet ditt er ugyldiggjort, du levere passet til ambassaden for makulering. Du kan beholde det makulerte passet eller la ambassaden avhende det for deg. Ambassaden makulerer ikke stemplede sider, for eksempel passider med innreisestempler.

Vanligvis får du ikke nødpass hvis du i løpet av de siste fem årene har fått utstedt nøpass to ganger. Det samme gjelder hvis du tidligere har mistet nødpass eller latt være å levere det til politiet/passmyndigheten eller grensekontrollen ved hjemreise.

Timeavtale for søknad om nødpass

Du må avtale time på ambassaden før du kan søke om nødpass. Dette kan du gjøre per e-post til consular.cairo@mfa.no eller telefon på +20227283900. Du må oppgi fult navn og personnummer, samt telefonnummer dersom du har det. Ambassaden benytter et bestillingssystem for timeavtaler, men siden nødpass er for akutte situasjoner, ber vi om at du kontakter ambassaden direkte via e-post eller telefon, i stedet for å bruke bestillingssystemet.

Nedenfor følger ytterligere informasjon om søknadsprosessen og hva du må ta med til avtalen. Vi gjør oppmerksom på at søknadsprosessen og dokumentasjonskravene kan endres på kort varsel. Vi anbefaler derfor å sjekke vår nettside før man avtaler tid for å levere søknaden. Ambassaden har informasjonsplikt, men det er likevel søkers ansvar å påse at søknaden er fullstendig. Ufullstendige søknader vil medføre avslag.

Følgende må medbringes når det søkes om nødpass

  • Du må kunne dokumentere din identitet ved å fremlegge gyldig norsk ID-dokument, for eksempel førerkort, kredittkort med bilde og signatur, norsk fødselsattest, etc.
  • Politirapport fra Egypt dersom du har mistet/fått frastjålet passet. Dersom du har politirapport fra et annet land enn Egypt, må politirapporten legaliseres. Det innebærer at den må oversettes til engelsk av en statsautorisert oversetter i landet du mistet/ble frastjålet passet, legaliseres av landets Utenriksdepartement og deretter bekreftes av Egypts ambassade der, eller av landets ambassade i Kairo.
  • To passbilder. Se krav til passbilde på politiets sider. Standard europeisk størrelse på passfoto er 35 × 45 mm (bredde × høyde).
  • Dokumentasjon på reisen tilbake til Norge (flybillett).
  • Samme regler for samtykke til pass til barn under 18 år gjelder for nødpass som for ordinært pass, se her og/eller på politiets sider.

Når nødpasset er utstedt, anbefales det at du oppsøker det egyptiske immigrasjonskontoret i Abbassia for å få tillatelse til å reise ut av Egypt. Du kan bli bedt om å fremvise politirapporten som dokumentasjon på mistet/frastjålet pass. Dette for å få nødvendig utreisestempel. Dette er ditt eget ansvar.

Gebyr

Gebyrer belastes i henhold til gjeldende gebyrsatser.

Avslag på søknad om pass

Ved avslag på søknad om pass vil søker motta skriftlig vedtak med begrunnelse. Vedtaket kan påklages skriftlig, og det kan samtidig bes om innsyn. Søknadsgebyret refunderes ikke ved avslag på søknaden.