Pass

Ambassaden i Kairo kan motta passøknader for norske statsborgere. Hvis du ikke er norsk statsborger ennå, kan du søke om norsk statsborgerskap hos UDI.

Generell informasjon om pass finnes på politiets sider. Se også Lovdata for Passloven, Statsborgerloven, Folkeregisterloven og Barneloven.

Søknad om nytt pass

For å søke om nytt pass på ambassaden må det avtales tid på forhånd. Vi tar kun imot passøknader på torsdager under åpningstid, kl. 09:00 - 15:00. Kontakt oss på e-post consular.cairo@mfa.no for timebestilling, og merk at vi ikke besvarer passhenvendelser over telefon. Ambassaden svarer normalt på passhenvendelser i løpet av syv (7) virkedager. Vennligst oppgi følgende i e-posten:

 • Navn og personnummer på passøker, og eventuelt navn og personnummer på foresatte.
 • Telefonnummer.
 • Foretrukket dato for timeavtale.

Vi ber om at det benyttes én e-posttråd i kommunikasjonen med ambassaden.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsprosessen og dokumentasjonskravene kan endres på kort varsel. Vi anbefaler derfor å sjekke vår nettside før man avtaler tid for å levere søknaden. Ambassaden har informasjonsplikt, men det er likevel søkers ansvar å påse at søknaden er fullstendig. Ufullstendige søknader vil medføre avslag.

Generell informasjon

 • Alle som søker om pass må ha norsk personnummer.
 • Alle som søker om pass må møte personlig.
 • Hovedregelen er at pass skal søkes i det landet der søker er bosatt ifølge Folkeregisteret. Ambassaden har anledning til å ta imot norske borgere bosatt utenfor Egypt i de tilfeller det er spesielt vanskelig for søker å oppsøke politiet i Norge eller ambassade i det landet man er bosatt.
 • Ved søknad om pass skal søkers navn være registrert i Folkeregisteret. Navn på pass vil være identisk med navn som er registrert i Folkeregisteret. Dersom søker ønsker å endre navnet ditt, må dette gjøres før passet skal fornyes. Eventuell søknad om navneendring sendes til Skatteetaten.
 • Det er søkers ansvar å godtgjøre sin identitet og sitt norske statsborgerskap. Ambassaden kan be om ytterligere dokumentasjon for å etablere søkerens identitet. Søker anbefales å ta med dokumentasjon som kan bidra til å etablere identitet, deriblant oppholdstillatelser, utenlandske pass og ID-kort.

Følgende må medbringes når det søkes om nytt pass

 • Gyldig legitimasjon. Hvis passet utløp for mer enn tre måneder siden, må annen gyldig ID med bilde og personnummer medbringes.

Særskilt informasjon om søknad om pass til barn under 18 år

 • Barn under 18 år må ha samtykke fra begge foreldre. Begge foreldre må møte opp personlig ved passmyndighet for å gi samtykke, og ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort.
 • Foreldre trenger ikke møte samtidig eller på samme pass– og ID-kontor. Dersom en forelder bor i utlandet kan samtykket gis ved en utenriksstasjon/ambassade, mens den andre foreldren kan samtykke hos politiet i Norge.
 • Samtykke kan gjøres digitalt på ambassaden, eventuelt hos annen passmyndighet. Også eventuell forelder uten norsk personnummer kan gi samtykke digitalt. For mer informasjon vedrørende samtykke til pass til barn under 18 år, se politiets sider.
 • Hvis bare en forelder har foreldreansvaret holder det med dennes samtykke.
 • Barn over 12 år må avgi fingeravtrykk.

Gebyr (må betales kontant)

 • Gebyr for passøknad er EGP 2 145, og for barn under 16 år EGP 1 280.
 • Gebyrer justeres med jevne mellomrom etter gjeldende valutakurser.

Avslag på søknad om pass

Ved avslag på søknad om pass vil søker motta skriftlig vedtak med begrunnelse. Vedtaket kan påklages, og det kan bes om innsyn.

Henting av pass

Søker vil bli informert på e-post når passet har ankommet ambassaden. Ambassaden vil avtale time med søker for når passet kan hentes. Søker kan ikke hente passet uten å ha en timeavtale. Søker må ta med sitt gamle pass for makulering, og kan velge hvorvidt en ønsker å få tilbake makulert pass eller om det skal avhendes av ambassaden.

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?

Hvis søknaden blir godkjent sendes passet fra politiet i Oslo til ambassaden som utleverer passet til søker. Behandlingstiden er for tiden 7-8 uker. Oppdatert informasjon og forventet leveringstid finnes her.

Tap av pass

Se informasjon på politiets sider. Dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.