For nordmenn

Timebestilling

Ambassaden benytter et bestillingssystem for timeavtaler for fornyelse av pass og søknad om personummer til førstegangspass. Vær oppmerksom på at systemet kun er tilgjengelig på engelsk.

Pass

Ambassaden i Kairo kan motta passøknader for norske statsborgere med norsk personnummer.

Nødpass

Dersom du mister passet ditt i Egypt, eller dersom passet ditt er ugyldiggjort, kan ambassaden utstede et håndskrevet nødpass slik at du kan reise tilbake til Norge.

Personnummer til førstegangspass

Alle som søker om norsk pass må ha norsk personnummer, og en av foreldrene må være norsk statsborger ved barnets fødsel.

Bistand til norske borgere

Informasjon om hvordan utenrikstjenesten kan bistå norske borgere i utlandet.

Når norsk borger avgår ved døden i Egypt

Reiseregistrering

Ambassaden anbefaler alle norske borgere som enten er eller planlegger å reise til Egypt eller Libya om å registrere seg.

Helsetjenester i Egypt

Ambassaden i Kairo tilbyr denne listen over helsetjenester i Egypt.

Advokater i Egypt

Ambassaden i Kairo tilbyr denne listen over advokater i Egypt.

Vigsel i Egypt

Notarialbekreftelse og legalisering

Bekreftelsesbrev - ingen innvendinger mot skolegang i Egypt

Gebyrer og betaling

Tjenester må betales for ved en filial av Commercial International Bank (CIB), og betalingen må gjennomføres etter timeavtalen. Du må ta med kvitteringen for betalingen tilbake til ambassaden etter at den er gjennomført. Vær oppmerksom på at ambassaden ikke aksepterer kontanter eller kortbetaling.

Reiseinformasjon for Egypt

Lenke til tema om reiseinformasjon på regjeringen.no

Støtte til norsk næringsliv

Norske næringsdrivende kan ta kontakt med ambassaden ved behov for informasjon, råd eller støtte.