Photo collage, Seoul

Praktikantopphold ved den norske ambassaden i Seoul våren 2024

Ambassaden i Seoul tilbyr to praktikantplasser for norske studenter fra januar til juni 2024. Søknadsfrist er 15. oktober.

Generell informasjon om utenrikstjenestens studentpraktikantordning og formelle krav er tilgjengelig her. 

Sør-Korea er en av verdens største økonomier, er blant verdens mest innovative land, og har høye ambisjoner for økt internasjonalt partnerskap og samarbeid. Hovedstaden Seoul er en spennende storby preget av høyt tempo.  

Den norske ambassaden i Seoul har ansvaret for å ivareta Norges bilaterale relasjoner og diplomatiske forbindelser til Sør-Korea. Ambassaden er også sideakkreditert til Nord-Korea og følger den sikkerhetspolitiske situasjonen på den koreanske halvøyen tett. Ambassaden er samlokalisert med Innovasjon Norge og Norges Sjømatråd. 

Praktikanter inngår i ambassadens daglige virke, under veiledning av ambassadens utsendte medarbeidere. Det vil være løpende og varierte arbeidsoppgaver. Dette kan omfatte bl.a. informasjonsinnhenting og rapportering, deltakelse på møter og seminarer, tilrettelegging av besøk og arrangementer, samt oppgaver relatert til næringsfremme, forsknings- og utdanningssamarbeid, kultursamarbeid, og sosiale medier og kommunikasjon.  

Søkere til praktikantplassene må være norske statsborgere og være registrert i et studieprogram ved et godkjent lærested enten i Norge eller i utlandet på bachelor- eller mastergradsnivå. Som praktikant forventes det at du er imøtekommende, evner å samarbeide og å arbeide selvstendig. Relevant faglig bakgrunn, interesse for Nordøst-Asia, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk vektlegges ved utvelgelsen. 

Praktikanter mottar et månedlig stipend som p.t. utgjør om lag 20 000 norske kroner. Reise-, bo- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må selv skaffe bolig og kontakte NAV Utland for å søke om frivillig medlemskap i norsk folketrygd. Det anbefales sterkt å inngå en egen forsikring. Det vises ellers til generell informasjon om studentpraktikantordningen. Ambassaden kan være behjelpelige med å formidle kontakt til relevante boligutleiere i Seoul, samt bistå for nødvendige invitasjonspapirer knyttet til visum og oppholdstillatelse i Sør-Korea. Innreisekrav kan foreligge. Mer informasjon på Sør-Korea – reiseinformasjon. 

Søknad med CV og karakterutskrifter fra universitet og/eller høyskole sendes per e-post til emb.seoul@mfa.noinnen 15. oktober. Merk søknaden «Praktikant Seoul våren 2024 – Navn». Vi ber om at søknaden, sammen med vedlegg, sendes som en samlet pdf-fil med minst mulig filstørrelse. 

Spørsmål om praktikantplass kan rettes på e-post til emb.seoul@mfa.no