Apostille og legalisering

Før norske offentlige dokumenter og attester kan brukes i utlandet må opprinnelsen av dokumentene som regel godkjennes. I Norge er det Fylkesmannen som utsteder apostille som bekrefter godkjenning av dokumenter.

Norske offentlige dokumenter og attester må ofte brukes i utlandet. Før et dokument kan brukes i et annet land enn det som utstedte det, må som regel dokumentets opprinnelse godkjennes.

Sør-Kora og Norge har sluttet seg til Haag-konvensjonen av 1961, og i begge land legaliseres offentlige dokumenter ved at dokumentene påføres et apostillestempel.  Apostillestempelet bekrefter at en offentlig funksjonærs underskrift på et dokument er ekte, og at vedkommende faktisk har den myndighet og stilling som er angitt i dokumentet. Stempelet bekrefter imidlertid ikke at innholdet i dokumentet er riktig.

I Norge er det fylkesmannen som kan påføre dokumenter apostillestempel.

 

For at offisielle dokumenter utstedt i Norge skal kunne få rettslig virkning i Sør-Korea:

  1. Dokumentet bekreftes av Notarius Publicus
  2. Dokumentet legaliseres av Fylkesmannen som påfører apostille

 

For å legalisere sør-koreanske dokumenter som skal benyttes i Norge:

  1. Dokumentet bekreftes først av Notarius Publicus.   Alle oversettelser til engelsk som skal legaliseres for bruk i Norge, skal først notarialbekreftes.  Notarius Publicus avgjør om en oversettelse til engelsk kan anses gjort av en godkjent og/eller autorisert oversetter.
  2. Dokumentet får påført apostille:
    • Har du et dokument som er utstedt av et offentlig kontor i Sør-Korea, kontakt: Ministry of Foreign Affairs, Apostille Team. Tel: (+82)(2) 2100-7600
    • Hva gjelder andre dokumenter, eks. fødselsattester fra sykehus, eller vitnemål fra privatskoler, kontakt: Ministry of Justice Office, Apostille Team. Tel: (+82)(2) 720-8027

 

Begge disse kontorene holder til i samme bygg.  Adressen er:

4th fl. Korean Re Building

Consular Service Office

Ministry of Foreign Affairs (MOFA) Building

 

Mer informasjon om apostille, legalisering samt bestilling av attester og utskrifter fra Norge, finner du på skatteetatens sider:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-opplysninger/Attester/Apostille-og-legalisering/