For nordmenn

Om ambassaden

Den norske ambassaden i Seoul er akkreditert til Sør-Korea, samt sideakkreditert til Nord-Korea.

Service icon

Reiseregistrering via app eller nettside

Appen Reiseklar gir lett tilgang til reiseinformasjon, reiseråd og ikke minst reiseregistrering. Last ned appen på google play, apple store eller registrer deg på nettsiden www.reiseregistrering.no

Norsk honorært konsulat i Busan

Generelle reisetips

Her er noen enkle tips for hvordan gjøre turen til Korea enklere.

Reiseinformasjon for Sør-Korea

Lenke til Regjeringen.no

Reiseinformasjon for Nord-Korea

Lenke til Regjeringen.no

Reiseregistrering

Pass

Informasjon til deg som skal søke pass eller personnummer.

Førerkort

Ting å tenke på før du skal kjøre i Sør-Korea.

Apostille og legalisering

Før norske offentlige dokumenter og attester kan brukes i utlandet må opprinnelsen av dokumentene som regel godkjennes. I Norge er det statsforvalteren som utsteder apostille som bekrefter godkjenning av dokumenter.

Betalingsinformasjon

Næringsliv

På få tiår har Sør-Korea utviklet seg til et økonomisk og teknologisk foregangsland, og mange norske bedrifter har etablert seg i landet. Gjennom Team Norway-samarbeidet blir norske næringslivsinteresser ivaretatt i Sør-Korea.

Retningslinjer i en krisesituasjon

En krisesituasjon kan følge av en naturkatastrofe som flom eller jordskjelv, av sivil uorden, væpnet konflikt, eller ulykker av en viss størrelse, som for eksempel eksplosjon i et kjernekraftanlegg, petrokjemianlegg etc.

Praktikantopphold ved ambassaden i Seoul

Den norske ambassaden i Seoul tilbyr praktikantplass for norske studenter i vår- og høsthalvåret. Det er normalt to ledige stillinger som utlyses i mars/april for høsthalvåret og september/oktober for vårhalvåret.

Statsborgerskap

Informasjon om bibehold, og om krav og søknadsprosedyre knyttet til norsk statsborgerskap.

Bistand i utlandet

Her finner du informasjon om hva norske statsborgere skal kunne forvente av tilbud om hjelp fra norske myndigheter ved opphold i utlandet.

Globalskolen – norsk grunnskoleundervisning på nett

Tips for søk etter biologiske foreldre i Sør-Korea

En oversikt over organisasjoner som kan være behjelpelige i søk etter biologiske foreldre i Korea.