For nordmenn

Reiseinformasjon for Sør-Korea

Lenke til Regjeringen.no

Generelle reisetips

Her er noen enkle tips for hvordan gjøre turen til Korea enklere.

Norge i Sør-Korea

Her finner du informasjon om ambassaden, konsulatet i Busan, og norsk næringsliv i Korea.

Nyheter og arrangementer

Bistand i utlandet

Her finner du informasjon om hva norske statsborgere skal kunne forvente av tilbud om hjelp fra norske myndigheter ved opphold i utlandet.

Reiseregistrering

Retningslinjer i en krisesituasjon

En krisesituasjon kan følge av en naturkatastrofe som flom eller jordskjelv, av sivil uorden, væpnet konflikt, eller ulykker av en viss størrelse, som for eksempel eksplosjon i et kjernekraftanlegg, petrokjemianlegg etc.

Pass

Informasjon til deg som skal søke pass eller personnummer.

Apostille og legalisering

Før norske offentlige dokumenter og attester kan brukes i utlandet må opprinnelsen av dokumentene som regel godkjennes. I Norge er det Fylkesmannen som utsteder apostille som bekrefter godkjenning av dokumenter.

Statsborgerskap

Informasjon om bibehold, og om krav og søknadsprosedyre knyttet til norsk statsborgerskap.

Førerkort

Ting å tenke på før du skal kjøre i Sør-Korea.

Praktikantopphold

Ambassaden i Seoul utlyser praktikantstillinger to ganger i året, med oppstart i februar og juli. Formålet med praktikantoppholdet er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten ved å gi et innblikk i utenrikstjenestens oppgaver og hvordan en norsk utenriksstasjon fungerer.

Betalingsinformasjon

Nordic Club

Nordic Club i Seoul er åpent for alle som har tilknytning til eller interesse for et eller flere av de fem nordiske landene.

Tips for søk etter biologiske foreldre i Sør-Korea

En oversikt over organisasjoner som kan være behjelpelige i søk etter biologiske foreldre i Korea.