For nordmenn

Reiseinformasjon for Sør-Korea

Lenke til Regjeringen.no

Om ambassaden

Den norske ambassaden i Seoul er akkreditert til Sør-Korea, samt sideakkreditert til Nord-Korea.

Service icon

Reiseregistrering via app eller nettside

Appen Reiseklar gir lett tilgang til reiseinformasjon, reiseråd og ikke minst reiseregistrering. Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende som ikke har eller ønsker å benytte mobilen for å registrere sine kontaktopplysninger.

Reiseinformasjon for Nord-Korea

Lenke til Regjeringen.no

Globalskolen – norsk grunnskoleundervisning på nett

Generelle reisetips

Her er noen enkle tips for hvordan gjøre turen til Korea enklere.

Tips for søk etter biologiske foreldre i Sør-Korea

En oversikt over organisasjoner som kan være behjelpelige i søk etter biologiske foreldre i Korea.

Retningslinjer i en krisesituasjon

En krisesituasjon kan følge av en naturkatastrofe som flom eller jordskjelv, av sivil uorden, væpnet konflikt, eller ulykker av en viss størrelse, som for eksempel eksplosjon i et kjernekraftanlegg, petrokjemianlegg etc.

Næringsliv

På få tiår har Sør-Korea utviklet seg til et økonomisk og teknologisk foregangsland, og mange norske bedrifter har etablert seg i landet. Gjennom Team Norway-samarbeidet blir norske næringslivsinteresser ivaretatt i Sør-Korea.

Betalingsinformasjon

Pass

Informasjon til deg som skal søke pass eller personnummer.

Førerkort

Ting å tenke på før du skal kjøre i Sør-Korea.

Statsborgerskap

Informasjon om bibehold, og om krav og søknadsprosedyre knyttet til norsk statsborgerskap.

Apostille og legalisering

Før norske offentlige dokumenter og attester kan brukes i utlandet må opprinnelsen av dokumentene som regel godkjennes. I Norge er det statsforvalteren som utsteder apostille som bekrefter godkjenning av dokumenter.

Bistand i utlandet

Her finner du informasjon om hva norske statsborgere skal kunne forvente av tilbud om hjelp fra norske myndigheter ved opphold i utlandet.

Norsk honorært konsulat i Busan