Statsborgerskap

Informasjon om bibehold, og om krav og søknadsprosedyre knyttet til norsk statsborgerskap.

Bibehold

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, vil du miste det automatisk når du fyller 22 år hvis du har oppholdt deg for lite i Norge eller Norden. For å unngå at du mister statsborgerskapet må du søke om bibehold av statsborgerskapet.

Fremgangsmåten for å levere søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold) er slik:

•Du må registrere søknaden i den elektroniske søknadsportalen til Utlendingsdirektoratet (UDI).

•I Søknadsportalen velger du at du skal levere søknaden til ambassaden Seoul

•Når du har registrert søknaden, må du skrive ut sjekklisten som viser hvilke dokumenter du må levere inn og skaffe alle dokumentene som står på listen.

•Søknaden anses ikke som levert før du har møtt opp på ambassaden til avtalt tidspunkt og levert alle dokumentene. 

 

For mer informasjon om kravene og hvordan du søker, gå til Utlendingsdirektoratets nettside.  

 

Hvordan man blir norsk statsborger

Man kan bli norsk statsborger ved fødsel og adopsjon. Dette er nærmere regulert i statsborgerloven kapittel 2.

Man kan også søke om å bli norsk statsborger. Dette er nærmere regulert i statsborgerloven kapittel 3. Nordiske statsborgere kan sende melding om norsk statsborgerskap, i stedet for å søke. Dette er nærmere regulert i statsborgerloven kapittel 4.

 

Å søke om norsk statsborgerskap

Hovedregelen for å bli norsk statsborger etter søknad fremgår av statsborgerloven § 7 første ledd. Utfyllende regler er gitt i statsborgerforskriften.

Alle som fyller lovens vilkår har rett til norsk statsborgerskap, bortsett fra når hensynet til Norges sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn taler mot norsk statsborgerskap.