Næringsliv

På få tiår har Sør-Korea utviklet seg til et økonomisk og teknologisk foregangsland, og mange norske bedrifter har etablert seg i landet. Gjennom Team Norway-samarbeidet blir norske næringslivsinteresser ivaretatt i Sør-Korea.

Mulighetene for norske bedrifter befinner seg særlig innen maritim sektor, elektronikk, IT, sjømat, helse og fornybar energi. Team Norway består av ambassaden, hvilket inkluderer handelsavdelingen Innovasjon Norge, Norges Sjømtråd, NBA, et forum for norske bedrifter i Sør-Korea, og NORWEP, et forum for norske energipartnere i utlandet. NORWEP har representasjonskontor i Busan.

Ambassaden

Den norske ambassaden i Seoul har ansvaret for å ivareta Norges bilaterale relasjoner og diplomatiske forbindelser til Sør-Korea. Ambassaden jobber også kontinuerlig med å være oppdatert på det som skjer innenfor politikk og næringsliv som kan påvirke norske interesser eller norsk næringsliv. For spørsmål knyttet til politiske, konsulære eller sikkerhetsrelaterte saker kan ambassaden kontaktes på emb.seoul@mfa.no.  

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge (IN) utgjør den kommersielle seksjonen ved Den norske ambassaden i Seoul. IN har som hovedfokus å promotere og fremme norsk eksport til Sør-Korea og tilbyr derfor en rekke tjenester til norske selskaper som ønsker å etablere seg i det koreanske markedet.

Norske aktører som vurderer å etablere seg i Sør-Korea inviteres til å ta kontakt med IN i Seoul for en uformell prat.

Ta kontakt med kontorleder Roger Martinsen for spørsmål om Innovasjon Norge i Sør-Korea: roger.martinsen@innovasjonnorge.no

IN sitt kontor befinner seg i samme etasje som ambassaden i Seoul, og har samme åpningstider, telefonnummer og adresse som ambassaden. 

NBA

Norwegian Business Association er et forum for norske bedrifter som har etablert seg i Sør-Korea. Her diskuteres saker som er av interesse for norske aktører i Sør-Korea. Forumet skal på denne måten fungere som et møtested mellom representanter for norsk interesser, samt mellom norske og koreanske representanter. Målet er å utveksle innsikt og erfaringer, komme med tips og råd til hvordan å drive en bedrift i Sør-Korea, samt knytte kontakter og bygge nettverk.

Kontaktpersonen for spørsmål knyttet til NBA er Yeunkyung Yoo. Hun kan nås på yky@mfa.no eller tel. +822 727 7157. 

Norges Sjømatråd

Norges Sjømatråd jobber for å øke verdien av norsk sjømat i det sørkoreanske markedet. Sammen med selskapene i sjømatnæringen utvikler Sjømatrådet prioriteringer innen markedsinnsikt, markedsføring, kommunikasjon og beredskap. Det brede spekteret av markedsaktiviteter, som gjøres alene og i samarbeid med andre aktører, fungerer som en støtte til eksportørenes eget salgsarbeid, både i bedrifts- og forbrukermarkedet. Ved å øke kjennskapen og preferansen til sjømat fra Norge, er markedsarbeidet med på å legge et godt grunnlag når den enkelte eksportør vil nå ut med sine produkter i Sør-Korea. Sjømatrådet promoterer opphavsmerke for norsk sjømat, «Seafood from Norway». Det nye merket garanterer norsk opphav og skal bidra til å forsterke norsk sjømats posisjon globalt.

Sjømatrådets aktiviteter i Sør-Korea er ledet av fiskeriutsending, med ansvar for Sør-Korea og Japan. For mer informasjon, besøk den norske hjemmesiden her, eller den sørkoreanske siden på http://norge.co.kr.