Betalingsinformasjon

Ambassadens kostnadsposter for konsulære tjenester i KRW og NOK er tilgjengelig her.

Ambassaden minner om at kostnadene kan endres uten forvarsel pga. endring i valutakurs. For spørsmål angående dette, vennligst ta kontakt med ambassaden.

For mer informasjon om offentlige kostnader, besøk regjeringen.no.

Merk: ambassaden er kontantfri. Det betyr at alle betalinger skal skje via overføring til ambassadens bankkonto. Om du har problemer med bankoverføringen, ta kontakt med ambassaden på emb.seoul@mfa.no.

Kontoinformasjon:

Bank navn: KEB Hana Bank, Itaewon Branch

Kontonummer: 089-11-00204-4

Kontoeier: Royal Norwegian Embassy

For innbetaling på ambassadens bankkonto, vær vennlig og kontakt ambassadens stab på forhånd, eller send en kopi av kvitteringen til ambassaden.