Praktikantopphold ved den norske ambassaden i Seoul høsten 2024

Ambassaden i Seoul tilbyr opp til to praktikantplasser for norske studenter. Praktikantperioden er på fem til seks måneder fra august 2024. Søknadsfrist er 12. mars.

Generell informasjon om utenrikstjenestens studentpraktikantordning og formelle krav er tilgjengelig her. 

Sør-Korea er et liberalt demokrati i nordøst-Asia med den 13. størst økonomien i verden. Ambisjonene for økt internasjonalt partnerskap og samarbeid er høye. Hovedstaden Seoul er en spennende storby preget av høyt tempo. Den norske ambassaden i Seoul er samlokalisert med Innovasjon Norge og Norges Sjømatråd.  

Ambassaden ivaretar Norges bilaterale relasjoner og diplomatiske forbindelser til Sør-Korea. Samarbeid knyttet til grønn industriell omstilling står i fokus. Vi følger den geopolitiske utviklingen i Nordøst-Asia og situasjonen på den koreanske halvøyen tett. Ambassaden er sideakkreditert til Nord-Korea.  

Praktikanter inngår i ambassadens daglige virke, under veiledning av utsendte medarbeidere. Det vil være varierte arbeidsoppgaver som eksempelvis politisk eller økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, deltakelse på møter og seminarer, praktisk tilrettelegging av besøk og arrangementer, og forskjellige oppgaver innen næringsfremme, forsknings- og utdanningssamarbeid, presse-, kultur-, og informasjonsarbeid. 

Søkere må være norske statsborgere og være registrert i et studieprogram ved et godkjent lærested enten i Norge eller i utlandet på bachelor- eller mastergradsnivå. Som praktikant forventes det at du er imøtekommende, evner å samarbeide og kan arbeide selvstendig. Ved utvelgelsen vektlegges relevant faglig bakgrunn og oppholdets relevans for studiene, interesse for Nordøst-Asia, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 

Praktikanter mottar et månedlig stipend som p.t. utgjør om lag 20 000 norske kroner. Reise-, bo- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må selv skaffe bolig og kontakte NAV Utland for å søke om frivillig medlemskap i norsk folketrygd. Det anbefales sterkt å inngå en egen forsikring. Praktikanter må være forberedt på at endringer i situasjonen vil kunne medføre at oppholdet må avlyses. Eventuelle påløpte utgifter vil ikke nødvendigvis kunne refunderes. Det vises ellers til generell informasjon om studentpraktikantordningen. Ambassaden vil bistå med nødvendige invitasjonspapirer knyttet til visum og oppholdstillatelse i Sør-Korea. Innreisekrav kan foreligge. Mer informasjon på Sør-Korea – reiseinformasjon.  

Søknad med CV og karakterutskrifter fra universitet og/eller høyskole sendes per e-post til emb.seoul@mfa.noinnen 12. mars. Merk søknaden «Praktikant Seoul høst 2024 – Navn». Vi ber om at søknaden, sammen med vedlegg, sendes som en samlet pdf-fil med minst mulig filstørrelse.  

Søkere bør være beredt på å kunne gjennomføre intervju fra og med uke 12. Spørsmål om praktikantplass kan rettes på e-post til emb.seoul@mfa.no