Representasjonskontorets konsulæretjenester

Representasjonskontoret tilbyr nordmenn konsulær bistand. Dette gjelder både bistand i akutte saker i forbindelse med uforutsette hendelser i utlandet og på den andre side mer ordinær bistand av ikke-akutt karakter. Et bærende prinsipp i all konsulær bistand er hjelp til selvhjelp.

Konsulær bistand til norske borgere kan du lese mer om her:
Konsulær bistand til norske borgere - regjeringen.no

Om du har spørsmål til tjenestene som utføres på stasjonen, send epost til Consular.alram@mfa.no