Om representasjonskontoret

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og palestinske myndigheter ble opprettet i 1995. Hovedmålsettingen for norsk politikk i Det palestinske området er å bidra til etableringen av en palestinsk stat basert på en fremforhandlet løsning mellom Israel og PLO. I prosessen fram mot etableringen av en levedyktig palestinsk stat, bidrar Norge med betydelig finansiell støtte til opprettelsen av palestinske nasjonale institusjoner. Hovedprioriteringer for det langsiktige utviklingssamarbeidet er støtte til utdanning, energisektoren, helse og godt styresett.

Besøksadresse på Vestbredden

Dahiat Al-Bareed, 
World Bank Bldg., First Floor 
Al Ram

Postadresse

P.O. Box 25161
Shu'fat 97300
Jerusalem

Kontaktinformasjon

Tlf.:+972 2 235 8600
E-post: repram@mfa.no
Fax: +972 2 235 8699