Statsborgerlov

Alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere kan ha dobbelt statsborgerskap.

Nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. For utenlandske statsborgere gjelder dette også dersom de fyller vilkårene for norsk statsborgerskap. Det er også mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som tidligere har mistet det norske.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som er fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her