Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Leveattest for pensjonister bosatt i utlandet

På grunn av Korona-situasjonen har NAV besluttet at det i 2020 ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet.