For nordmenn

Service icon

Reiseregistrering via app eller nettside

Appen Reiseklar gir lett tilgang til reiseinformasjon, reiseråd og ikke minst reiseregistrering. Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende som ikke har eller ønsker å benytte mobilen for å registrere sine kontaktopplysninger.

Service icon

Reiseinformasjon for Palestina

På Regjeringens hjemmeside finner du praktisk informasjon om Palestina som reisemål og relevent informasjon rundt sikkerhet, innreise og helse.

Om representasjonskontoret

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og palestinske myndigheter ble opprettet i 1995. Hovedmålsettingen for norsk politikk i Det palestinske området er å bidra til etableringen av en palestinsk stat basert på en fremforhandlet løsning mellom Israel og PLO. I prosessen fram mot etableringen av en levedyktig palestinsk stat, bidrar Norge med betydelig finansiell støtte til opprettelsen av palestinske nasjonale institusjoner. Hovedprioriteringer for det langsiktige utviklingssamarbeidet er støtte til utdanning, energisektoren, helse og godt styresett.

Tjenester som utføres på stasjonen

Representasjonskontoret tilbyr nordmenn konsulær bistand. Dette gjelder både bistand i akutte saker i forbindelse med uforutsette hendelser i utlandet og på den andre side mer ordinær bistand av ikke-akutt karakter. Et bærende prinsipp i all konsulær bistand er hjelp til selvhjelp.

Leveattest for pensjonister bosatt i utlandet

På grunn av Korona-situasjonen har NAV besluttet at det i 2020 ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet.

Hvilken bistand kan UD gi nordmenn i utlandet?

Her finner du informasjon om hva ambassaden kan og ikke kan bistå med, samt generelle reiseråd.

Statsborgerlov

Alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere kan ha dobbelt statsborgerskap.