Søknad om nytt pass

Søknad om nytt pass fremsettes ved personlig oppmøte på representasjonskontoret, og forutsetter godtgjøring av søkers identitet og statsborgerskap. Gammelt norsk pass skal medbringes for makulering. Representasjonskontoret kan etter avtale møte søkere i Gaza

Ring til representasjonskontoret på tlf. 022358600 eller sende epost til consular.alram@mfa.no, for å avtale time.

Søkere vil ved oppmøte på representasjonskontoret betale passgebyr og deretter avgi biometriske data i form av foto, signatur for alle over ti år og fingeravtrykk for alle over tolv år. Søknaden blir deretter behandlet av Politiet, passet blir produsert i Norge og sendt til representasjonskontoret, som levere det til søkerne. Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende. Derretter sendes til Politiet i Norge for behandling 

Det er ikke mulig å søke om pass uten norsk personnummer. Personer som ikke allerede har norsk personnummer, må søke om dette først.

Personnummer - Norway in Palestine

 

Ventetiden for nye pass er vanligvis 2-3 uker.

Mer om pass kan leses på politiets sider: Pass og ID-kort – Politiet.no