Konsulære tjenester

Pass

Her finner du praktiske opplysninger og dokumentasjonskrav for fornyelse av pass, både for voksne og barn.

Passport

Here you will find practical information and documentation requirements for renewal of passports for both adults and children.

Fødselsnummer for å få pass

For å kunne søke om norsk pass må man ha et norsk fødselsnummer. For barn som er født utenfor Norge må man søke om fødselsnummer samtidig som man søker om norsk pass til barnet.

National identity number to get a passport

In order to apply for a Norwegian passport, you need to have a Norwegian national identity number. For children born outside of Norway, you apply for a national identity number at the same time as applying for a Norwegian passport for the child.

Tap av pass (Loss of passport)

Dersom du har mistet eller blitt frastjålet passet ditt i Kenya eller Somalia, bes du umiddelbart ta kontakt med ambassaden i Nairobi på epost consular.nairobi@mfa.no.

Midlertidig pass («nødpass»)

Kriteriene for utstedelse av midlertidig pass («nødpass») er strenge. Som hovedregel utstedes midlertidig pass til nordmenn som har mistet eller blitt frastjålet sitt pass under en reise i utlandet.

Gebyr (Fees)

Her finner du informasjon om gebyrer for pass og andre konsulære tjenester. Here you will find information about fees for passports and other consular services.

Bistand til nordmenn

Her finner du informasjon om hvordan ambassaden kan bistå nordmenn.

Legalisering

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å få et kenyansk eller somalisk offentlig dokument legalisert for bruk i Norge.

Legalisation

Below you will find information about how to legalise Kenyan or Somali official documents for use in Norway.

Notarialforretninger

Notarialforretninger ved norske utenriksstasjoner utføres kun på norske dokumenter.

Notary Public services

Notary Public services at Norwegian foreign service missions are only carried out for Norwegian documents.

Når norsk borger avgår ved døden i Kenya (When a Norwegian citizen passes away in Kenya)

Ved dødsfall i utlandet vil ambassaden kunne bistå pårørende med informasjon om praktiske forhold, herunder hjemsendelse av båre/urne samt kontaktinformasjon til lokale begravelsesbyrå.

Når norsk borger avgår ved døden i Somalia (When a Norwegian citizen passes away in Somalia)

Ved dødsfall i utlandet vil ambassaden kunne bistå pårørende med informasjon om praktiske forhold, herunder hjemsendelse av båre/urne samt kontaktinformasjon til lokale begravelsesbyrå.

Bibehold/tap av norsk statsborgerskap (Retention/loss of citizenship)

Den som har ervervet norsk statsborgerskap ved fødsel, men som ikke har vært bosatt i til sammen to år i Norge eller til sammen syv år i Norge og andre nordiske land, mister automatisk sitt statsborgerskap når vedkommende fyller 22 år dersom vedkommende har et dobbelt statsborgerskap.

Statsborgerskap for personer som utvandret mellom 1960 og 1975

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.