Norges klima- og miljøminister under FNs miljøforsamling i Naiorbi 2022. - Photo:Photo by IISD/ENB | Kiara Worth
Photo by IISD/ENB | Kiara Worth

FN-samarbeidet i Nairobi

Nairobi er hovedsete for FNs miljøprogram UNEP og for FNs bosettingsprogram UN-Habitat. Norge er blant de 15 viktigste donorene til UNEP, og gir i perioden 2022-25 et årlig et bidrag på 130 millioner kroner, derav det meste som ikke-øremerkete midler. Norge hadde ledervervet for FNs miljøforsamling (UNEA-5) i perioden 2020-2022 ved Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Blant de viktige vedtakene fra UNEA-5 var etablering av prosess for etablering av en ny global bindende avtale mot plastforurensning og prosess for etablering av et nytt globalt vitenskapelig og rådgivende panel for avfall og kjemi. Ambassaden følger tett arbeidet i UNEP og UN Habitat gjennom egen miljøråd og ambassadørens rolle som byråmedlem i perioden 2023-2025 for UNEP’s permanente komite for faste representanter.