Norges ambassadør Gunnar Holm på feltbesøk med Yara i Kenya - Photo:Ambassaden i Nairobi / Ellen Vrålstad
Ambassaden i Nairobi / Ellen Vrålstad

Næringsliv

Norge eksporterte i 2021 varer for NOK 191 millioner til Kenya. Dette var en oppgang på ca. 27% fra året før. Kjemiske produkter og landbruksvarer utgjør størstedelen av eksporten.

Yara er en stor aktør på eksportsiden av norsk handel med Kenya. Norsk import fra Kenya i 2021 lå på NOK 552 millioner, en liten økning fra ca. NOK 535 millioner året før. I all hovedsak er det råvarer og landbruksprodukter som utgjør importen, med Mester Grønn og Bama som store aktører.

Statens pensjonsfond utland investerte i Kenya for første gang i 2012 og hadde i 2022 en aksjeportefølje på NOK 1,5 milliarder i landet. Investeringene er fordelt på 13 ulike selskaper, hovedsakelig innen finansielle tjenester, forbruksvarer og telekommunikasjon. Mer informasjon om Statens pensjonsfond utland og deres investeringer i Kenya finnes her.

Norsk næringsliv har vært aktive i Kenya i over 100 år, og rundt 25 norske selskaper er etablert i Kenya. Kenya er et interessant marked for norske selskaper innen fornybar energi, IKT, smarte samfunn, bærekraftig landbruksteknologi, blomsterproduksjon og turisme. Innovasjon Norges Afrika-kontor i Nairobi spiller en sentral rolle for norske næringslivssamarbeid med Kenya, særlig knyttet til norske private investeringer innen fornybar energi og norske selskapers handel med landbruksprodukter- og teknologi.

Bistand til norsk næringsliv

Ambassaden i Nairobi oppfordrer norske næringsdrivende som ønsker å operere i Kenya eller Somalia om å kontakte Innovasjon Norge for råd og støtte. Norwegian African Business Association (NABA) er også et godt kontaktpunkt for norske selskaper som ønsker å drive næringsvirksomhet i regionen.