16.09.19 Et terrorangrep fant sted 15. januar mot 14 Riverside Drive i bydelen Westlands i Nairobi. På nåværende tidspunkt er ikke alle detaljer rundt dette angrepet klarlagt, men situasjonen skal være under kontroll. Beredskapen er fortsatt høy. Nordmenn som oppholder seg i Nairobi de nærmeste ukene oppfordres til utvise stor forsiktighet og følge godt med i nyhetsbildet. For å gi norske myndigheter muligheten til å etablere kontakt med nordmenn i Kenya med forebyggende eller oppfølgende informasjon anbefales det på det sterkeste at reisen registreres på www.reiseregistrering.no