Kenyansk masai og norsk kvinne i bunad i solnedgang.  - Photo:Rhine Løvendal
Photo: Rhine Løvendal

Norge og Kenya

Det har i lang tid vært bred kontakt mellom nordmenn og kenyanere. Allerede før Kenya ble en selvstendig stat var det nordmenn bosatt i Kenya som drev med handel og investeringer, særlig innen landbrukssektoren. Etter at Kenya ble en uavhengig stat i 1963 var Norge blant de første til å opprette diplomatiske forbindelser med landet. Norge har siden hatt en ambassade i Nairobi, med unntak av et kort brudd i diplomatiske forbindelser fra 1990-97. Nairobi er den eneste FN-hovedstaden i det globale sør. Ambassaden i Nairobi dekker FN-samarbeidet og da særlig samarbeidet med FNs miljø- og klimaorganisasjon UNEP. Kenya er et spennende marked og en viktig inngangsport til den øst-afrikanske regionen. Innovasjon Norge har derfor et regionalt kontor i Nairobi. Norsk bistandsengasjement i Kenya var stort på 1960- til 80-tallet. I dag er bistanden blitt redusert i takt med at Kenya har blitt et mellominntektsland. Kenya er også en populær turistdestinasjon, og et attraktivt reisemål for mange nordmenn.

Ambassadens strategiske mål i Kenya er å fremme norske næringslivsinteresser og bidra til demokratisk utvikling, godt styresett og respekt for menneskerettighetene, samt støtte til FN og klimaarbeidet.