Vigselsrom - Photo:Ambassaden
Ambassaden

Giftemål på ambassaden

Ambassaden i København har borgerlig vigselsrett og kan vie par hvor begge parter er norske statsborgere.

Hvor? Kgl. norsk ambassade, Dampfærgevej 10, 4. sal 2100 København Ø.

Avtale: Det må inngås en avtale med ambassaden for å vies her. Ta kontakt per e-post på emb.copenhagen@mfa.no for å inngå avtale. 

Vigsler på ambassaden foregår på utvalgte fredager kl. 13.30 og 14.15. Se oversikt over ledige datoer i vigselskalenderen. Ekteskapsinngåelse er gratis.

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt:
Det betyr at dere logger dere inn på www.skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske. 

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring.
Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider. 

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten skal sendes videre fra Altinn i en e-post til ambassaden senest 2 uker før vigselen.

Seremonien: Vigselen finner normalt sted i ambassadens vigselslokaler og tar ca. 15 minutter. Dersom brudeparet ikke er ledsaget av vitner, kan ansatte fra ambassaden stille som vitner. Brudepar og gjester bør møte på ambassaden 10 minutter før avtalt tid. Opptil 10 gjester kan være med i bryllupet.

En av ambassadens embetsmenn foretar vigselen. En bekreftet kopi av vigselsdokumentet vil også gjelde som foreløpig vigselsattest inntil folkeregisteret har mottatt melding om vigselen og utstedt vigselsattest.